K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP.gov.pl

  Ogłoszenia


  ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
  Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE


  Wejherowo, dnia 19.02.2024 r.

  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie publikuje aktualny projekt zagospodarowania terenu "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Dąbrówka Młyn - Gowino"

  AKTUALNY PZT...


  Wejherowo, dnia 16.02.2024 r.

  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie publikuje aktualny projekt zagospodarowania terenu "Przebudowy drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice od km 41+890 do km 43+850"

  AKTUALNY PZT...


  Wejherowo, dnia 02.02.2024 r.

  Zapraszamy Mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 8 lutego 2024 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Gowinie
  dotyczącym przygotowania dokumentacji projektowych dla inwestycji:
  „Przebudowa drogi powiatowej 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice” oraz
  „Rozbudowa drogi powiatowej 1336G na odcinku: Dąbrówka Młyn – Gowino”

  OGŁOSZENIE...


  Wejherowo, dnia 04.12.2023 r.

  Zapraszamy Mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 11.12.2023 r. o godzinie 18:00 Rybaczówka - ul. Spacerowa 14, 81-110 Dębki dotyczącym przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji:
  "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki-Odargowo"

  OGŁOSZENIE...


  Wejherowo, dnia 24.11.2023 r.

  Zapraszamy Mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Świetlinie dotyczącym przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji:
  „Rozbudowa drogi powiatowej 1455G w miejscowości Świetlino”

  OGŁOSZENIE...


  Wejherowo, dnia 06.10.2023 r.

  Zapraszamy Mieszkańców i Właścicieli przyległych nieruchomości do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w dniu 12.10.2023r. o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Al. Lipowa 3C, 84-100 Puck w budynku przy stadionie w sali kinowej oraz w dniu 12.10.2023r. o godz. 17.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, ul. Gdańska 2, 84-100 Połczyno dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
  „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1440G na odcinku Połczyno-Puck długości ok. 2,7km”

  OGŁOSZENIE...


  Wejherowo, dnia 07.08.2023 r.

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godz. 18:30 w Wiejskim Klubie Kultury w Żelistrzewie, ul. Lipowa 17, Żelistrzewo. 
  Spotkanie dotyczyć będzie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1513G na odcinku od miejscowości Żelistrzewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 216".
   
  OGŁOSZENIE...

  Wejherowo, dnia 07.08.2023 r.

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 w Wiejskim Klubie Kultury w Błądzikowie, ul. Bałtycka 5A, Błądzikowo. 
  Spotkanie dotyczyć będzie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512G na odcinku Puck - Błądzikowo długości 2,5 km".
   
  OGŁOSZENIE...

  Wejherowo, dnia 07.08.2023 r.

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godz. 18:30 w Wiejskim Klubie Kultury w Leśniewie, ul. Starowiejska 16, Leśniewo. 
  Spotkanie dotyczyć będzie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440G na odcinku Leśniewo - Darzlubie długości ok. 4,9 km".
   
  OGŁOSZENIE...

  Wejherowo, dnia 07.08.2023 r.

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Domatowie ul. Strażacka 1, Domatowo. 
  Spotkanie dotyczyć będzie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508G na odcinku Domatowo - Leśniewo o długości ok 1,6 km".
   
  OGŁOSZENIE...
  Wejherowo, dnia 16.06.2021 r.

  RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński działające w imieniu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie wraz z Wójtem Gminy Kosakowo zapraszają mieszkańców na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych”.
  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją.

  Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 21.06.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 Szkole Podstawowej w Mostach – Mosty, ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo.

  Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

  ZAPROSZENIE...


  Wejherowo, dnia 28.01.2021r.

  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne wszelkie prace w pasie drogowym dróg powiatowych zostają wstrzymane do dnia 28.02.2021 r.


  Wejherowo, dnia 13.08.2020 r.

  RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński działające w imieniu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie wraz z Wójtem Gminy Kosakowo zapraszają mieszkańców na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych”.
  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją.

  Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 19.08.2020r. (środa) o godz. 18:00 Szkole Podstawowej w Mostach – Mosty, ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo.

  Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

  ZAPROSZENIE...


   

  ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
  Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE

   

   

  Wejherowo, dnia 15.06.2020 r.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE

  RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński działające w imieniu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie wraz z Wójtem Gminy Kosakowo zapraszają mieszkańców na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych”.
  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją.

  Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 29.06.2020 (poniedziałek) o godz. 18:00 Szkole Podstawowej w Mostach – Mosty, ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo.

  Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

  ZAPROSZENIE...


  Wejherowo, dnia 12.03.2020 r.

  UWAGA KRONAWIRUS!!!


  Wejherowo, dnia 10.03.2020 r.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE

  TREŚĆ OGŁOSZENIA...

  KONCEPCJA...

  ODWOŁANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH...


   

  Wejherowo, dnia 30.01.2020 r.

  PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA ROK 2020 R.


   

  Wejherowo, dnia 23.01.2020 r.

  ZBYCIE DRZEWA OPAŁOWEGO W ZAMIAN ZA WYCINKĘ

  - ogłoszenie...

  - specyfikacja warunków zbycia drewna...

  - umowa o zbyciu drewna...

  - wycinka i nasadzenia...


  Wejherowo, dnia 30.12.2019 r.

  Niniejszym informujemy, że w dniu 31.12.2019 r. /wtorek/ Zarząd Drogowy w Wejherowie czynny będzie w godzinach 7.00 -13.00.


  Wejherowo, dnia 18.12.2019 r.

  INFORMACJA O CZASIE PRACY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM:

  - 24 grudnia 2019 r. /wtorek/ - urząd będzie czynny do godziny 13.00

  - 27 grudnia 2019 r. /piątek/ - będzie dniem wewnętrznym, w tym dniu nie będzie

    możliwa obsługa interesantów.


   

  Wejherowo, dnia 24.10.2019 r.

  Konsultacje społeczne.

  RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński działające w imieniu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie wraz z Wójtem Gminy Gniewino zapraszają mieszkańców na drugie KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od m. Rybno do Rybskiej Karczmy”
  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją.

  Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 5.11.2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 Domu Sołeckim w Rybnie, ul. Dębowa 7

  Celem drugich konsultacji społecznych jest odniesienie się do zgłoszonych uwag na pierwszych konsultacjach oraz omówienie postępu prac projektowych.


  Wejherowo, dnia 21.10.2019 r.

  ZBYCIE DRZEWA OPAŁOWEGO W ZAMIAN ZA WYCINKĘ

  - ogłoszenie ...

  - specyfikacja warunków zbycia drewna...

  - zasady wycinki...

  - umowa...

  - wykaz drzew do wycinki...


   

  Wejherowo, dnia 14.10.2019 r.

  ZBYCIE DRZEWA OPAŁOWEGO W ZAMIAN ZA WYCINKĘ:

  - ogłoszenie...

  - specyfikacja warunków zbycia drewna...

  - zasady wycinki, obalania i pokrzesywania...

  - wykaz drzew do wycinki


   

   

  Wejherowo, dnia 19.08.2019 r.

  ZAPROSZENIE DO KOSULTACJI SPOŁECZNYCH...


  Wejherowo, dnia 09.08.2019 r.

  Niniejszym informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


   

  Wejherowo, dnia 11.07.2019 r.

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019


   

  Wejherowo, dnia 16.05.2019 r.

  Niniejszym informujemy, że w dniu 17.05.2019 r. /piątek/, Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie będzie czynny do godz. 14.00.


   

  Wejherowo, dnia 26.04.2019 r.

  Niniejszym informujemy, że w dniu 02.05.2019 r. /czwartek/ Zarząd Drogowy w Wejherowie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


   

  Wejherowo, dnia 28.01.2019 r.

  ZBYCIE DRZEWA OPAŁOWEGO W ZAMIAN ZA WYCINKĘ:

  - ogłoszenie o aukcji ...

  - specyfikacja warunków...

  - wykaz drzew do wycinki Powiat Pucki...

  - wykaz drzew do wycinki Powiat Wejherowski...

  - zasady wycinki, obalania i okrzesywania drzew...


   

  ZAWIADOMIENIE

  Wejherowo, dnia 18.12.2018 r.

  Informujemy, że dzień 24.12.2018 r. /wigilia/ jest dniem wolnym od pracy. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


  Wejherowo, dnia 19.11.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Informujemy, że w dniu 20.11.2018 r. /wtorek/, Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, będzie czynny do godz. 14.00. Za ewentualne niedogodnienia przepraszamy.

   


  Wejherowo, dnia 23.10.2018 r.

  ZBYCIE DRZEWA OPAŁOWEGO W ZAMIAN ZA WYCINKĘ:

  - ogłoszenie o akcji...

  - specyfikacja warunków zbycia drewna...

  - zasady wycinki...

  - wykaz drzew do wycinki powiat pucki...

  - wykaz drzew do wycinki powiat wejherowski...


  Wejherowo, dnia 16.10.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że 02.11.2018 r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wejherowo, dnia 05.06.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE

  ZAKOŃCZNIE PROCEDURY NABORU PRACOWNIKA...


  Wejherowo, dnia 11.05.2018 r.

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018 R.


  Wejherowo, dnia 28.05.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11 informuje, że dzień 01.06.2018 r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wejherowo, dnia 14.05.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie informujemy, że dniu 16.05.2018 r. / środa /, Zarzad Drogowy w Wejherowie czynny będzie w godz. 10.00 - 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wejherowo, dnia 10.05.2018 r.

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE...


  Wejherowo, dnia 19.04.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy uk. Puckiej 11 informuje, że dzień 02.05.2018 r. /środa/ jest dniem wolnym od pracy.


  Wejherowo, dnia 16.01.2018 r.

  ZBYCIE DRZEWA OPAŁOWEGO W ZAMIAN ZA WYCINKĘ:

  - ogłoszenie o aukcji...

  - specyfikacja warunków zbycia...

  - wykaz drzew do wycinki powiat pucki...

  -wykaz dzrew do wycinki powiat wejherowski...

  - zasady wycinki drzew...


  Wejherowo, dnia 21.12.2017 r.

  OGŁOSZENIE O OGRANICZONYM CZASIE PRACY...


  Wejherowo, dnia 07.11.2017 r.

  Zbycie drzewa opałowego w zamian za wycinkę:

  - ogłoszenie...

  - specyfikacja warunków zbycia drewna...

  - zasady wycinki...

  - wykaz drzew do wycinki powiat pucki...

  - wykaz drzew do wycinki powiat wejherowski...


  Wejherowo, dnia 12.10.2017 r.

  Zbycie drzewa opałowego w zamian za wycinkę:

  - ogłoszenie...

  - specyfikacja warunków zbycia drewna...

  - zasady wycinki...

  - wykaz drzew do wycinki powiat pucki...

  - wykaz drzew do wycinki powiat wejherowski...


  Wejherowo, dnia 08.08.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY...


  Wejherowo, dnia 09.06.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY...


  Wejherowo, dnia 01.03.2017 r.

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017.


  Wejherowo, dnia 24.02.2017 r.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE...


  Wejherowo, dnia 14.02.2017 r.

  OGŁOSZENIE O OGRANICZONYM CZASIE PRACY ZD WEJHEROWO...


  Wejherowo, dnia 03.01.2017 r.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE...


  Wejherowo, dnia 14.12.2016 r.

  Zbycie drzewa opałowego w zamian za wycinkę:

  - ogłoszenie...

  - specyfikacje...

  -wykaz drzew powiat pucki...

  -wykaz drzew powiat wejherowski...

  -zasady wycinki drzew...


  Wejherowo, dnia 06.10.2016 r.

  Zbycie drzewa opałowego  w zamian za wycinkę:

  - POWIAT WEJHEROWSKI...

  - POWIAT PUCKI...


  Wejherowo, dnia 08.08.2016 r.

  ZAMKNIĘCIE DROGI. W M. DĄBRÓWKA MŁYN...


  Wejherowo, dnia 07.04.2016 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTÓW...


  Wejherowo, dnia 27.01.2016 r.

  Zbycie drewna opałowego w zamian za wycinkę drzew.

  POWIAT PUCKI - OGŁOSZENIE..., SPECYFIKACJA..., WARUNKI..., WYKAZ DRZEW...,

  POWIAT WEJHEROWSKI - OGŁOSZENIE..., SPECYFIKACJA..., WARUNKI..., WYKAZ DRZEW...


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Karolina Łapińska
  Publikacja dnia: 19.02.2024
  Podpisał: Małgorzata Niżnik
  Dokument z dnia: 19.02.2024
  Dokument oglądany razy: 22265
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie