K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian


  ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
  Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE


  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo-Linia-Strzepcz-Częstkowo-Gowino-Wejherowo na odcinku przez miejscowość Linia o długości ok. 1,0 km » Wersja z dnia: 21.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: popr.siwz

  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Godętowo na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322G o długości ok. 0,9 km » Wersja z dnia: 19.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: publikacja załączników do siwz

  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: remont drogi powiatowej nr 1330G Rozłaski Bór – Nawcz na odcinku Rozłaski Bór – Dzięcielec o długości ok. 2,0 km » Wersja z dnia: 14.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: popr. protokół z otwarcia ofert

  • Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno- » Wersja z dnia: 13.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: publikacja protokołu z otwarcia ofert

  • Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno- » Wersja z dnia: 13.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA SIWZ POPR. I ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE

  • Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco » Wersja z dnia: 13.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: remont drogi powiatowej nr 1330G Rozłaski Bór – Nawcz na odcinku Rozłaski Bór – Dzięcielec o długości ok. 2,0 km » Wersja z dnia: 12.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: publikacja z otwarcia ofert

  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: remont drogi powiatowej nr 1330G Rozłaski Bór – Nawcz na odcinku Rozłaski Bór – Dzięcielec o długości ok. 2,0 km » Wersja z dnia: 12.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: por. siwz

  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: remont drogi powiatowej nr 1330G Rozłaski Bór – Nawcz na odcinku Rozłaski Bór – Dzięcielec o długości ok. 2,0 km » Wersja z dnia: 12.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: popr. siwz

  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo-Żelazno-DW nr 213 na odcinku Świchowo-granica gminy Łęczyce o długości 2,4 km » Wersja z dnia: 12.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA PROTOKOŁU   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Edward Marschall
  Publikacja dnia: 04.05.2016
  Podpisał: Robert Lorbiecki
  Dokument z dnia: 04.05.2016
  Dokument oglądany razy: 45470
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie