K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo-Linia-Strzepcz-Częstkowo-Gowino-Wejherowo na odcinku przez miejscowość Gowino o długości ok. 500 m w granicach pasa drogowe


Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie