K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Zapytanie ofertowe o cenę dot. sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Remont drogi powiatowej nr 1330G na odcinku przez miejscowość Dzięcielec o długości około 800m


Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie